Bomstasjoner  
Full pris
Etterskudd Bergen
Forskudd Bergen 2000,00
Bomringen i Bergen Takster fra 01.02.2016
Rushtid*: 06:30-09:00 og 14:30-16:30 45,00 40,50 (-10%)36,00 (-20%)
Utenom rushtid og lørdag/søndag. 19,00 17,10 (-10%)15,20 (-20%)
Bomstasjoner  
Full pris
Etterskudd Bergen
Forskudd Bergen 4000,00
Bomringen i Bergen Takster fra 01.02.2016
Rushtid*: 06:30-09:00 og 14:30-16:30 90,00 81,00 (-10%)72,00 (-20%)
Utenom rushtid og lørdag/søndag. 38,00 34,20 (-10%)30,40 (-20%)