Arkiv

Nytt vedtak om miljødifferensierte takster f.o.m 01.10.17

Hva konsekvenser får dette for Bomringen i Bergen og andre bomanlegg?
 • Dette får ingen konsekvenser for takstene i Bomringen i Bergen foreløpig.
 • Fjellinjen innfører som eneste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i år.
Hva er miljødifferensiering?
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.

 

Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017.

EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid bytte ut sin nåværende avtale og brikke med en ny brikke fra BroBizz AS i Danmark. BroBizz AS er for tiden det eneste bomselskapet som tilbyr EasyGO+-brikker for tyngre kjøretøy og bobiler, som kan brukes i Østerrike samt Norge, Sverige og Danmark.

Har du mottatt faktura pr post i stedet for pr epost?

Noen av våre kunder har fått faktura tilsendt per post i stedet for per epost.
Dette er pga en oppdatering av eposttjenesten.

Eposttjenesten er nå  oppgradert den 30.05.17, og du vil nå få faktura tilsendt på epost fra denne dato.

Dersom du har mottatt faktura pr post, ber vi deg betale denne.

Internettbetalingen er avviklet

Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.

Det er enklere løsning for deg som kunde å betale faktura for alle passeringer foretatt i en periode, enn å betale for én og én passering på internett.

Faktura for perioden sendes pr post til kjøretøyets eier, og det tilkommer ikke ekstra gebyr.

Utenlandske kjøretøy vil få faktura tilsendt fra EPC.

Pressemelding: Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst fra 04.04.16

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

Norske biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

Har andre typer EasyGo-brikker
Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

Pressemelding: 1. februar innføres tidsdifferensierte bompenger i Bergen

Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp, og dermed bedre luftkvaliteten.

For å styrke kollektivtilbudet ved innføring av tidsdifferensierte takster, har Skyss fra 4. januar satt inn 300 ekstra bussavganger daglig.

Slik blir satsene:

LETTE KJØRETØY

 • 45 kroner: Mandag til fredag klokken 06.30–09.00 og 14.30–16.30
 • 19 kroner: Mandag til fredag utenom rush og lørdag til søndag

TUNGE KJØRETØY

 • 90 kroner: Mandag til fredag klokken 06.30–09.00 og 14.30–16.30
 • 38 kroner: Mandag til fredag utenom rush og lørdag til søndag

Dagens ordning med rabatt, timeregel og passeringstak for trafikanter med AutoPASS-brikke blir videreført.
Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen). For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

Bompengeinnkrevingen avsluttes på Osterøybrua 15. juni 2015 kl 10:00

Mandag 15. juni 2015 kl 10:00 avsluttes innkreving av bompenger på Osterøybrua.

 

Har du avtale som gjelder for Osterøybrua?

 • Kunder med forskuddsavtale med 40% rabatt på Osterøybrua og med 20% rabatt for Bomringen i Bergen vil få det innbetalte forskuddet automatisk videreført på sin avtale i Bomringen i Bergen.
 • Kunder med forskuddsavtale med 40% rabatt på Osterøybrua og med 0% rabatt for Bomringen i Bergen vil få avtalen med Bomringen i Bergen omgjort til en etterskuddsavtale med 10% rabatt. Innbetalt forskudd vil automatisk bli refundert.

 

Hva må du gjøre?

 • Osterøybrua sine kunder trenger ikke foreta seg noe i forbindelse med avslutningen av innkreving
 • Dersom du ønsker å avslutte din AutoPASS avtale med Bomringen i Bergen etter 15. juni 2015, kan du gjøre dette via MinSide.

 

Takster frem til avslutning 15.06.15 kl 10:00:

 • 62,00 for lett kjøretøy
 • 206,00 for tungt kjøretøy
 • Forskuddsavtale på kr 1488,00 for lett kjøretøy
 • Forskuddsavtale  på kr 4944,00 for tungt kjøretøy

Avvikling av servicestasjoner fra 01.02.15

Den 01.02.15 avvikles servicestasjonen tilhørende Bomringen i Bergen.

Kundene kan etter denne dato tegne avtale, gjøre endringer og betale for passeringer på websidene til Bergen Bompengeselskap.

Unntaket er Servicestasjonene på Drotningsvik og Kleppestø som også er servicestasjoner for Askøypakken. Denne ordningen vil også avvikles på sikt. Her kan du foreløpig fortsatt tegne avtale, men du kan ikke betale for dine passeringer. Dette må gjøres på web innen tre dager eller du kan få faktura tilsendt i posten til bilens eier.

Vegdirektoratet om avviklingen:

Vegdirektoratet har i samarbeid med bompengeselskapene arbeidet mot å gjøre betalingsløsningene for bompenger mer brukervennlige og kostnadseffektive.
Avvikling av servicestasjonene er en del av dette.

Dagens løsning med servicestasjoner inneholder stor risiko for feil, mange manuelle prosesser og høy kostnad for hver enkeltbetaling og distribusjon av brikke.

Etter avklaringer med Datatilsynet og Samferdselsdepartementet er det aksept for at løsningen med betaling av enkeltpasseringer og distribusjon av brikker på servicestasjoner skal avvikles.

Vegdirektoratet har derfor besluttet at ordningen med servicestasjoner skal bortfalle så snart praktisk mulig.

Fra 01.11.14 endres betalingfristen på web for passering uten avtale

Fra 1. november endres betalingsfristen for etterskuddsbetaling på web, for passeringer foretatt uten avtale, fra 14 til 3 dager.

Passeringer ikke betalt på web innen fristen, blir fakturert bilens eier. Det tilkommer ingen ekstra avgifter.

Obligatorisk brikke for tunge kjøretøy fra 2015

Det ble den 10. oktober vedtatt i Statsråd en forskrift om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy i næring på over 3,5 tonn.  Ordningen trer i kraft fra og med 1. januar 2015.

Gjelder næringstrafikk
Påbudet gjelder all trafikk med norske og utenlandske næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo på hele det norske offentlige vegnettet. Påbudet er rettet inn mot tunge kjøretøy som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune eller som på annen måte hovedsakelig blir brukt i næringsvirksomhet.

Traktorer og motorredskaper og er ikke omfattet av påbudet. Det samme er tilfelle for en del av forsvarets kjøretøy og visse grupper av NATO-kjøretøy.

Statens vegvesen, politiet og tollvesenet skal kontrollere
Kontroll av bruk av obligatorisk bompengebrikke skal inngå som en del av Statens vegvesens og politiets kontroll av trafikk med tunge kjøretøy. I tillegg har tollvesenet fått myndighet til å kontrollere og gi påbud som gjelder overholdelse av kravet til bruk av brikke.

Forskriften om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet inneholder også bestemmelser om overtredelsesgebyr ved brudd på påbudet om bruk av bompengebrikke. Ved overtredelse kan kontrollmyndighetene ilegge gebyr på 8 000 kr, som kan dobles ved gjentakelse.

Les mer:

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux